Ban Chấp Hành Hội Tư vấn và Đại lý thuế Tp. Hồ Chí Minh gửi lời chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

18/10/2022
22

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, T/M Ban Chấp Hành Hội tư vần và Đại lý thuế Tp. HCM (HTCAA), Bà Lê Thị Thu Hương – Chủ tịch Hội đã gửi thiệp kèm lời chúc mừng tới các Doanh nhân, Doanh nghiệp.

Sự ra đời của Ngày Doanh nhân Việt Nam càng khẳng định vị trí, vai trò của một lực lượng đặc biệt trong nền kinh tế. Nhân dịp kỷ niệm Ngày 13/10, xin chúc đội ngũ Doanh nhân Việt Nam – trong đó có các Doanh nhân trí thức là hội viên Hội Tư vấn và Đại lý thuế Tp.HCM – HTCAA và các Doanh nhân, Doanh nghiệp là đối tác thân thiết với HTCAA ngày một mạnh mẽ, tự tin và góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.