Đăng ký hội viên

Hỏi đáp: Thuế doanh nghiệp

Để được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư, DN phải đáp ứng những điều kiện nào?

Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm…

Đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay

Đăng ký hội viên
Scroll to top