Hội Tư vấn và đại lý thuế TP HCM (HTCAA) tập huấn chuyên đề “Tối ưu hóa chi phí thuế và tuân thủ pháp luật” – cập nhật kiến thức hành nghề Đại lý thuế

21/11/2023
32

Vào ngày 20-21/11/2023, Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP.HCM đã tổ chức thành công lớp tập huấn cập nhật kiến thức với chủ đề “Tối ưu hóa chi phí thuế và tuân thủ pháp luật” với hình thức học online trong 2 ngày.

Đây là chương trình đào tạo, tập huấn của HTCAA được tính vào giờ cập nhật kiến thức cho các học viên có Chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế theo quy định tại Điều 20 Thông tư 10/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Được biết, Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP.HCM đã chính thức nhận được: “Giấy xác nhận đủ điều kiện tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế” do Tổng cục Thuế ký ngày 16/12/2022.

Trong gần 1 năm qua, HTCAA đã liên tục tổ chức các khóa tập huấn nhằm tạo điều kiện cho các đại lý thuế ở khu vực phía Nam có điều kiện học tập, cập nhật nhiều kiến thức mới về kế toán – thuế, chính sách thuế mới… thông qua các hình thức đào tạo trực tiếp, trực tuyến.

HTCAA cho biết, một số nội dung chủ yếu được tập huấn, hướng dẫn cho học viên gồm: Các phương pháp tối ưu hóa chi phí; Các trường hợp ghi nhận doanh thu; Các trường hợp ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu; Các lưu ý khi ghi nhận các khoản lãi vay; Các lưu ý với các khoản chi phí tiền lương, thuế TNDN, TNCN, bảo hiểm; Các lưu ý ghi nhận các chi phí khác…

Theo Tạp chí Thuế (thuenhanuoc.vn), buổi tập huấn này đã được diễn giả là ThS Nguyễn Hữu Tuyền – Phó Trưởng phòng Thanh tra, kiểm tra 4 (Cục Thuế TP.HCM), chia sẻ về các vấn đề, tình huống và phân tích cụ thể về phương pháp tối ưu hóa chi phí thuế trong các trường hợp… nhằm giúp DN nắm rõ, thực hiện đúng quy định về pháp luật thuế, kế toán, nhằm hạn chế các rủi ro và mang lại hiệu quả trong hoạt động sản suất kinh doanh.

Cụ thể, liên quan đến nội dung rủi ro trong giao dịch liên kết, chuyên gia thuế đã lưu ý và giải thích các trường hợp bổ sung tại Nghị định số 132/2020 của Chính phủ đối với các DN có phát sinh giao dịch chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu DN trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát DN hoặc với cá nhân thuộc các mối quan hệ trong gia đình…

Đồng thời, lưu ý về trường hợp DN không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết hoặc không cung cấp thông tin theo quy định về quản lý thuế đối với DN có phát sinh giao dịch liên kết sẽ bị cơ quan thuế áp dụng ấn định thuế theo quy định tại Điểm I, khoản 1, Điều 50 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH11.

Cũng theo diễn giả Nguyễn Hữu Tuyền, trong nội dung thuế nhà thầu đó là: tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định trường hợp hàng hoá được cung cấp theo hợp đồng dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hoá nằm trong lãnh thổ Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 2)…thì giá trị hàng hóa phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí) thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng. Về cách tính thuế TNDN, tại Khoản 2, Điều 7 của Thông tư này cũng nêu, trường hợp hàng hoá được cung cấp dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hoá nằm trong lãnh thổ Việt Nam thì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là toàn bộ giá trị hàng hoá, dịch vụ.

Tất cả các nội dung trên được ThS Nguyễn Hữu Tuyền trình bày hết sức chi tiết và rõ ràng, giúp cho học viên nắm sâu và kỹ hơn những quy định của luật quản lý thuế. Từ đó nâng cao được chất lượng của đội ngũ tư vấn viên, đại lý thuế trong công tác tư vấn và tham mưu cho ban lãnh đạo các công ty.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, ThS Nguyễn Hữu Tuyền cũng đã cập nhật, giải đáp nhiều tình huống thực tế liên quan đến hóa đơn điện tử, thuế TNDN, TNCN, trích lập quỹ dự phòng, chiết khấu thương mại… Các khóa tập huấn do HTCAA tổ chức luôn có những chủ đề sát thực tế, giải đáp chi tiết những thắc mắc của học viên nên luôn thu hút được rất đông học viên tham dự.

Ban Truyền thông