Chatwork Việt Nam

Người đại diệnNGUYỄN NHÂN ĐỨC
Vị trí / Chức vụGiám Đốc
Mã số thuế0309916302
Emaildavid.nguyen@chatwork.vn
Số điện thoạiO9752O777O
Địa chỉQuận 3
Năm thành lập14/10/2022

Giới thiệu

Đạt tiêu chuẩn bảo mật cấp độ ngân hàng

Để đảm bảo khách hàng của chúng tôi có thể tiến hành các giao dịch kinh doanh của họ với sự tin tưởng, Chatwork đã vận hành một dịch vụ rất quan tâm tới vấn đề bảo mật trên nhiều phương diện, từ xây dựng hệ thống quản lý thông tin tới kiểm định bảo mật.