CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

Người đại diệnHồ Đức Hùng
Vị trí / Chức vụPhó Tổng Giám Đốc
Mã số thuế101243150
Emailhdhung@misa.com.vn
Số điện thoại982832777
Địa chỉQuận 12
Năm thành lập22/06/2024