CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2

Người đại diệnPHAN THÀNH TRUNG
Vị trí / Chức vụGiám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp
Mã số thuế0100686209-002
Emailtrung.pt@mobifone.vn
Số điện thoại931831893
Địa chỉQuận 10
Năm thành lập21/04/2024