CÔNG TY TNHH AACC (Quận 2)

Người đại diệnLÊ TRẦN TUYẾT SƯƠNG
Vị trí / Chức vụGiám Đốc
Mã số thuế302908912
EmailSuong16175@gmail.com
Số điện thoại903639924
Địa chỉThủ Đức
Năm thành lập29/09/2023