CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC

Người đại diệnĐẦU XUÂN ĐỨC
Vị trí / Chức vụGiám đốc điều hành
Mã số thuế400546964
Emaildauxuanduc@ketoandc.com
Số điện thoại905173193
Địa chỉThanh Khê
Năm thành lập15/07/2024