ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

Người đại diệnTS.Thái Hồng Thụy Khánh
Vị trí / Chức vụTrưởng Khoa Tài Chính - Kế Toán
Mã số thuế302475698
Emailkhanhthai72@gmail.com
Số điện thoại908643282
Địa chỉQuận 4
Năm thành lập24/06/2024