HTCAA TỔ CHỨC LỚP TRỰC TUYẾN CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO HỌC VIÊN HÀNH NGHỀ ĐẠI LÝ THUẾ

25/08/2023
70

Ngày 24/8, Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP HCM (HTCAA) đã tổ chức thành công khóa tập huấn trực tuyến với nhiều chuyên đề liên quan đến thuế TNDN hoãn lại, quyết toán thuế TNDN cho đại lý thuế, trích lập và xử lý các khoản dự phòng tại doanh nghiệp.

Chương trình tập huấn lần này nằm trong chương trình đào tạo tập huấn cập nhật kiến thức có tính giờ theo quy định của Bộ Tài Chính cho kế toán và học viên có chứng chỉ hành nghề Đại Lý Thuế. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 200 học viên, bao gồm cá nhân và hội viên của HTCAA.

Ông Nguyễn Ngọc Minh – Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán – Tài chính, Giám Đốc Công ty Cổ phần Đào tạo VisioEdu chia se về chuyên đề “Nắm vứng Thuế TNDN hoãn lại và giải pháp nâng cao chất lượng công tác quyết toán thuế TNDN cho Đại lý thuế”

Chuyên đề “Nắm vững thuế TNDN hoãn lại – Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quyết toán thuế TNDN cho đại lý thuế” được trình bày bởi diễn giả Nguyễn Ngọc Minh, chuyên gia về Kế toán – Tài chính và Giám đốc Công ty CP đào tạo VisioEdu

Nội dung của chuyên đề thứ nhất được gói gọn trong thời gian 4 giờ của buổi sáng đã khái quát lại cho học viên các căn cứ pháp luật, văn bản hiện hành của các khoản chi phí thuế TNDN hoãn lại,phân biệt một số khái niệm về các khoản chênh lệch như chênh lệch tạm thời, chênh lệch tạm thời phải chịu thuế TNDN, chênh lệch tạm thời được khấu trừ.

Đối với Thuế TNDN hoãn lại diễn giả cũng đã nêu rõ được nguyên nhân của sự chênh lệch giữa chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và luật thuế TNDN để từ đó phân tích, đánh giá các khoản chênh lệch vào đúng tài khoản và xác định đúng các khoản doanh thu và chi phí theo quy định.

Bên cạnh đó, diễn giả cũng đã trình bày cụ thể về một số nhận biết, phương pháp xác định giá trị và cách xử lý theo các quy định liên quan đến thuế TNDN hoãn lại, thuế TNDN hoãn lại phải trả. Qua đó giúp cho các DN xác định và thực hiện đúng khi hạch toán chi phí, lập báo cáo tài chính, báo cáo doanh thu. Đặc biệt, đối với các đại lý thuế sẽ nắm vững các quy định về thuế, kế toán liên quan khi thực hiện quyết toán thuế TNDN cho khách hàng, từ đó nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ của đơn vị.

Đối với chuyên đề: “Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại DN”, được diễn giả Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó Chủ tịch HTCAA, Giám đốc Công ty CP tư vấn và đại lý thuế TPM trình bày, nội dung phân tích cụ thể về quyền lợi và rủi ro liên quan đến thuế, kiểm toán của các DN, nhà đầu tư khi lập hoặc không trích lập dự phòng trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Ngọc Tịnh – CPA (bên phải), Phó chủ tịc Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP.HCM, Giám đốc Công ty Cổ Phần Tư vấn và Đại lý thuế TPM trình bày chuyên đề về “Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp”

Các khoản trích lập dự phòng của doanh nghiệp được diễn giả làm rõ ở các khoản dự phòng như dự phòng hàng tồn kho, dự phòng các khoản phải thu, các khoản đầu tư tài chính, bảo hành.Diễn giả cũng đã nêu rõ được những căn cứ pháp lý được sử dụng để làm căn cứ theo dõi, trích lập và hạch toán các khoản dự phòng này.

Từ đó phân tích được cho học viên nắm rõ hơn về việc tại sao doanh nghiệp cần phải trích lập dự phòng và một số các khoản dự phòng cần trích lập.Trên thực tế các thủ tục và hồ sơ để chứng minh tính hợp lý, hợp lệ của các khoản trích lập dự phòng này rất cần thiết. Nó được coi là căn cứ pháp lý và bằng chứng chứng minh các khoản chi phí hợp lý khi doanh nghiệp trích lập dự phòng.

Các chuyên đề được trình bày trong buổi tập huấn, cập nhật kiến thức của HTCAA rất bổ ích.Các kiến thức được chọn lọc và rất thực tiễn, nó giúp cho không chỉ học viên và ngay cả các các Hội viên là các Đại Lý Thuế cũng rất quan tâm và mong được cập nhật và chia sẻ.

Kết thúc chương trình là phần giao lưu, trả lời câu hỏi của các diễn giả, sự nhiệt tình và tình thần chia sẻ cởi mở của diễn giả đã góp phần mang tới sự thành công của buổi tập huấn.

Sau chương trình những học viên có chứng chỉ hành nghề Đại Lý Thuế sẽ được Hội cấp giấy xác nhận cập nhật kiến thức theo quy định tại Điều 20 Thông tư 10/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Ban truyền thông