Đăng ký hội viên

Lịch sử hình thành

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Điều 1. Tên hội

1. Tên tiếng Việt: Hội Tư vấn và Đại lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Ho Chi Minh City Tax Consultants And Agents Association.

3. Tên viết tắt: HTCAA.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

1. Hội Tư vấn và Đại lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội) (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các cá nhân có chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, kế toán, kiểm toán; cá nhân đã và đang làm việc hoặc tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, thuế và luật; các đơn vị cung cấp dịch vụ thủ tục về thuế, hoặc hoạt động trong các lĩnh vực khác như kế toán, kiểm toán, tư vấn pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp…, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hội là đơn vị hạch toán độc lập, tuân thủ quy định pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và tham gia là thành viên thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM (Hiệp Hội).

2. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết hội viên; xây dựng, duy trì, phát triển và nâng cao trình độ, chất lượng dịch vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của Hội viên, xây dựng Hội trở thành “Tổ chức nghề nghiệp” có uy tín và vị thế trong xã hội.

Điều 3. Nguyên tắc và phạm vi hoạt động

1. Tổ chức, hoạt động của hội được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

– Tự nguyện; tự quản;

– Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;

– Tự bảo đảm kinh phí hoạt động;

– Không vì mục đích lợi nhuận;

– Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội.

2. Hội hoạt động trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có liên kết, có trụ sở tại 702/63/7 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc: B21.10, 290 An Dương Vươn g, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng và tài khoản riêng tại ngân hàng. Cơ quan ngôn luận của Hội là trang tin điện tử và tạp chí chuyên ngành được thành lập theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Hội còn lập thêm tài khoản facebook, fanpage, Zalo OA để tương tác với Hội viên và các đối tác bên ngoài.

Hội chịu sự quản lý nhà nước về nghề nghiệp Đại lý thuế của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh..

Đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay

Đăng ký hội viên
Scroll to top